Waarden en missie


Na een selectie van de meest representatieve werken uit het oeuvre van elke kunstenaar, stelt de Paul Duhem Stchting zich ten doel om het originele werk (schilderijen, tekeningen, wandtapijten, sculpturen, …), notities, foto’s, … te beheren, te bewaren, te bestuderen en te verbeteren.- en dit niet alleen voor archieven en documenten die betrekking hebben op  werken van het teken- en schilderatelier van La Pommeraie maar ook voor deze die van elders afkomstig zijn.Na een selectie van de meest representatieve werken uit het oeuvre van elke kunstenaar, stelt de Paul Duhem Stchting zich ten doel om het originele werk (schilderijen, tekeningen, wandtapijten, sculpturen, …), notities, foto’s, … te beheren, te bewaren, te bestuderen en te verbeteren.- en dit niet alleen voor archieven en documenten die betrekking hebben op  werken van het teken- en schilderatelier van La Pommeraie maar ook voor deze die van elders afkomstig zijn.

Meer concreet bestaat de missie uit :

  • het inventariseren van de kunstwerken, het aanleggen van een gegevensbank voor het beheer enerzijds en de uitwisseling ervan anderzijds ;
  • het aanleggen van een optimale reserve aan kunstwerken ;
  • het bijdragen aan de erkenning van deze eigentijdse kunstenaars (in de geest van/in lijn met de stichting) ;
  • het tonen en het bewaren van de kunstwerken zodat ze niet in de vergeethoek van de geschiedenis belanden, tevens ervoor waken dat de invloed van de artiesten op het internationale toneel verzekerd blijft ;
  • het maken van video-interviews met en audiovisuele portretten van de kunstenaars ;
  • het schrijven van een monografie voor elke kunstenaar en het organiseren van individuele – en groepstentoonstellingen ;
  • het ontwikkelen van een documentatiecentrum/bibliotheek dat toegankelijk is voor zowel het brede publiek als voor universitaire onderzoekers ;
  • het opzetten van educatieve projecten voor jongeren (in Belgische en Franse scholen).

 


Hoewel de Stichting zich vandaag initieel bezighoudt met de werken uit het Centre La Pommeraie, heeft ze zich ten doel gesteld om internationale erkenning te verwerven/ internationaal van betekenis te zijn ??

In tweede instantie wil de Stichting, als enige in het Belgische culturele landschap, de opslagplaats zijn voor werken, die buiten het officiële kunstcircuit of uit andere specialistische ateliers ontstaan zijn. En dit zowel voor Belgische als voor buitenlandse kunstenaars. Op deze manier zal ze perfect kunnen voldoen aan de vraag van gespecialiseerde instellingen, die sinds 1980 een ongelooflijke artistieke boom gekend hebben door de invoering van deze kunstateliers. De experimenten opgedaan met deze kunstateliers hebben internationaal erkende kunstenaars voortgebracht. Door haar conserverende rol zal de Stichting de vernietiging van kunstwerken door o.a. plaatsgebrek, of na het overlijden van een kunstenaar of na eventuele sluiting van een atelier, kunnen voorkomen. Het lijkt ontegensprekelijk de ideale formule om deze opportuniteit in het artistieke milieu op te vullen.

Om in alle vrijheid haar missie te kunnen uitvoeren, zijn zowel de Paul Duhem Stichting als het Centre La Pommeraie, totaal onafhankelijke juridische en economische entiteiten.