Sponsors en partners
 

De Paul Duhem Stichting wordt niet-gesubsidieerd en kan rekenen op de steun van individuele mensen en belangrijke partners.

Het voltallige team van de Paul Duhem Stichting wenst dan ook van harte te bedanken : 

·         De Fondation Reine Reinette onder toezicht van de Fondation de France. Haar doelstelling : « ondersteunt elke actie ten voordele van gehandicaptenbegeleiding, vooral in België, evenals acties ondernomen met betrekking tot cultuur ». Dankzij haar steun kon er een deeltijdse wetenschapshistoricus aangenomen worden. En sinds october 2016 is deze wetenschapper verantwoordelijk voor het beheer van de collecties. Zijn veelzijdige missie bestaat uit: het inventariseren en catalogiseren van de werken, het interviewen van de artiesten, het ontwikkelen van een archiverings/gegevensbank, het richting geven/ontwerpen van monografieën van elke kunstenaar, het organiseren van tentoonstellingen, het ontwikkelen van educatieve hulpmiddelen, het bijdragen aan het ontwerp van de website en het vinden van private en publieke subsidies en partners.

·         Het Fonds Claire et Michel Lemay onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Haar doelstelling : “heeft tot doel innovatieve en veelbelovende projecten in Tournai en Wallonië te stimuleren.” In 2017 zorgde haar financiële bijdrage ervoor dat de Paul Duhem Stichting een professionele structuur kon uitbouwen en haar missie voor het behoud, de studie en de verspreiding van haar artistiek erfgoed kon voortzetten.

·         Het Centre La Pommeraie, een residentiëel verblijf voor volwassenen met een handicap, voor hun beschikbaar en dynamiek team, evenals voor het ter beschikking stellen van hun gebouwen aan onze Stichting.

·       De deelnemers aan het project van crowdfunding voor het ontwerp van een leskoffer, geïnitieerd door de solidariteitsoperatie LabCAP48 with CBC  en gericht op «de concretisering van innovatieve projecten ter bevordering van een meer inclusieve samenleving voor gehandicapten en probleemjongeren”.