Waarom een Stichting ?

De Paul Duhem Stichting stelt zich ten doel het voortbestaan van artistieke producties uit het teken- en schilderatelier, dat zich in het Centre La Pommeraie bevindt en in 1990 opgericht werd door kunstenaar Bruno Gérard, te verzekeren. Internationaal erkend door grote kultuurwerkers en professionelen uit de kunstwereld, beschikt dit atelier vandaag over een artistiek erfgoed van ongeveer 20.000 werken.  

In de tentoonstellingscatalogus « Emergence », uitgegeven in 2015 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van zijn atelier, schreef Bruno Gérard hetvolgende : Als het werk eigendom is van een kunstenaar, dan is het heel belangrijk om erover na te denken hoe we zijn oeuvre in stand kunnen houden/opslaan. Hoe kunnen deze werken de tand des tijds weerstaan ? In de loop der jaren hebben we, met instemming van de kunstenaar of de rechtmatige eigenaar, aanzienlijke giften gedaan aan verschillende musea. Maar wat moesten we doen met de duizenden werken die zich nog in het atelier bevonden ? Een Stichting in het leven roepen ? (*) Intussen is de Stichting een feit.

(*) Bruno Gérard en Jacky Legge, Emergence, Ed. Centre La Pommeraie /Maison Culturelle Tournai, Ellignies-Sainte-Anne / Tournai, 2015 …

 

FONDATION PAUL DUHEM : BELANGRIJKE PERIODES

 

1980 – Bruno Gérard richt het atelier schilderen en graveren op in Home Livémont (Aubechies, Beloeil). Dit heeft ertoe bijgedragen dat het talent van verschillende artiesten internationale bekendheid verwierf. Zo heeft bijvoorbeeld, Jean-Pol Godart, overleden in november 2005, erkenning gekregen door verschillende tentoonstellingen te houden te Brussel, Gent, Mons en Paris, waaronder In Partes Tres : Jean-Pol Godart, Jean-Luc Mylayne, Walter Swennen, georganiseerd door Laurent Busine in 2004 in het Musée des arts contemporains te Grand-Hornu (Mons), en Visions singulières, bedacht door Carine Fol, in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel in 2005.

Jean-Pol Godart heeft in zijn carrière slechts 13 kruisbeelden gemaakt. Acht ervan zouden kunnen worden verworven door het Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut te Lille, en vier door de Paul Duhem Stichting. Deze laatste zou ook een opslagplaats kunnen zijn voor sculpturen van andere kunstenaars van het Home Livément (Dominique Bottemanne, Jean-Marie Heyligen, Pascal Masquelière, etc). Helaas zijn de schilderijen en gravures gemaakt tijdens de periode dat Bruno Gérard dit atelier leidde, na zijn vertrek naar la Pommeraie, vernietigd!

 

1990Bruno Gérard richt het atelier schilderen en tekenen op in het Centre La Pommeraie (Ellignies-Sainte-Anne). Dit atelier staat open voor alle mensen uit het centrum en laat een totale artistieke vrijheid toe. Het doel van dit atelier is niet om “kunstenaars voort te brengen” maar veeleer om een kans – en dus de tijd – te geven aan kwetsbare mensen om zelf hun eigen artistieke identiteit te ontwikkelen. Zodoende hebben veel mensen hun talent kunnen ontdekken, soms instinctief, soms na een lange zoektocht. De internationale erkenning voor sommige kunstenaars afkomstig uit dit atelier, zal dan ook niet lang op zich laten wachten. Het aantal individuele of collectieve tentoonstellingen met werken van kunstenaars uit La Pommeraie is tegenwoordig niet meer te tellen.

 

1992Prix artistique van de stad Leuze.Drie mensen van het atelier namen deel aan de wedstrijd en werden als kunstenaar onder hun eigen naam geregistreerd. Twee van hen vielen in de top drie prijzen! De jury stond perplex en tijdens de vernissage vroeg men zich af: “Zijn deze mensen kunstenaars? En “hoe moeten we ze catalogiseren? “. Dit gevoel van onrechtvaardigheid leefde sterk in La Pommeraie en was de spreekwoordelijke druppel die Bruno Gérard ervan overtuigd heeft om hen niet langer als gehandicapte kunstenaars maar als kunstenaars te verdedigen.

 

1993Minister van Staat, Philippe Busquin, toenmalig president van de Socialistische Partij, vroeg toestemming om, namens François Defontaine, zijn persoonlijke wensen te mogen illustreren met één van diens werken. Als dank schonk hij François het nodige materiaal om met olieverf te kunnen schilderen.

 

1995Autour de Georges Duesberg, Hôtel de Ville van Ath. Deze collectieve tentoonstelling van het atelier was een levendig eerbetoon aan Georges Duesberg, een kunstenaar uit La Pommeraie, onverwachts overleden kort voor het begin van de tentoonstelling.

 

1996Soixante-dix + septante = 140 werken van grensartiesten, Hôtel de Ville van Lille. Deze historische tentoonstelling, bedacht door Pierre Mauroy, zorgde voor algemene erkenning van de artistieke kwaliteiten van de deelnemende kunstenaars uit het Centre La Pommeraie. Een paar jaar later, In een tweede editie, georganiseerd door Martine Aubry, waren verschillende kunstenaars uit het atelier te zien in de private collectie van de burgemeester van Lille. Deze laatste, aanwezig op de tentoonstelling « Emergence » in 2015 in het Maison de la Culture van Tournai, kocht verdere werken aan uit het Centre La Pommeraie.

 

1997APPLE GROUP, Ed. Centre La Pommeraie (bijdragen: Xavier Canonne, Dominique Connart, Carine Fol, Françoise Henrion, Jacky Legge, Chantal Notte, Aniko Ozoraï, Gérard Preszow, Marc Secret, Gerard Sendrey, Rogier Pierre Turine, Jean-Pierre Vlasselaer en Michel Voiturier ; foto’s: Guy Stiévenard). Onder het toeziend oog van kultuurwerkers en professionelen uit de kunstwereld,  laat deze eerste publicatie van La Pommeraie de aanpak zien van acht kunstenaars uit het atelier. Dit samen met de aanvraag ?? van Carine Fol, opende de deuren van de hedendaagse kunst voor deze artiesten. Het boek gaf een jaar later aanleiding tot een tentoonstelling van de Apple Group in het Maison de la Culture van Tournai. Notélé, de regionale televisiezender van Wallonië Picardië, zette het atelier in de verf door er een grote reportage, getiteld “Art Brut, art tender”, te maken.

 

199950 ans Unimuse, Ed. Unimuse. Dit boek, geregisseerd door Violaine Lison, werd uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de oprichting van de schrijversvereniging van Tournai, Unimuse. In het Maison de culture van Tournai werd ter gelegenheid hiervan een tentoonstelling georganiseerd waar werken van Michel Dave, een kunstenaar uit La Pommeraie, te bezichtigen waren  samen met deze van Marie-Line Debliquy en Laurence Dervaux.

 

Paul Duhem, Ed. Centre La Pommeraie (bijdragen: Xavier Canonne, Jacques Clicheroux Françoise Henrion, Gérard Sendrey en Ans van Berkum ;  foto’s: Guy Stiévenard). Deze eerste kunstenaarsmonografie over een inwoner uit La Pommeraie, werd uitgegeven ter gelegenheid van een individuele tentoonstelling in het Musée de la Création franche, in Bègles (Bordeaux). Helaas kon Paul Duhem de opening van zijn tentoonstelling niet bijwonen aangezien hij kort daarvoor overleed.

 

2000 – 25 Artistes du Centre La Pommeraie , Ed. Centre La Pommeraie (bijdragen: Bruno Gérard en Joseph Missaire, foto’s: Guy Stiévenard). Dit drietalige boek werd uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling « Bric à brac » in het Dr. Guislain Museum te Gent. Onder andere Roger Cardinal, specialist voor wat betreft Outsider – kunst, kwam naar deze tentoonstelling die het atelier van La Pommeraie goed in de verf zette. Het Dr. Guislain Museum verwierf ongeveer een vijfde van de 250 geëxposeerde werken.

  

Musée en œuvre(s) 1996-2000, Université du Travail Paul Pastur, Charleroi. Deze tentoonstelling over de collecties van de provincie Henegouwen, toonde het werk van Paul Duhem samen met deze van kunstenaars zoals Jean Ransy, Bénédicte Henderick, Emile Desmedt, Michel François, Jacques Charlier, Marcel Broodthaers, Rene Magritte en zelfs Andy Warhol.

 

2001Exposition au Museum of Outsider Art in Moskou. Deze collectieve tentoonstelling heeft verschillende kunstenaars uit La Pommeraie niet alleen de mogelijkheid geboden om Moskou te ontdekken maar tevens ook om zich te meten met kunstenaars uit het buitenland, die als « buitenstaanders » gecatalogiseerd staan, en om hun werk te aanschouwen in een museum buiten Europa.

 

2002 – Autour de la marge: Couples en résidence, Ed. Art en marge. Deze catalogus verbindt de ervaring en werkbeleving van vier geestelijk gehandicapte kunstenaars met vier professionele kunstenaars, als onderdeel van het ‘Octopus’-project (onderdeel van het evenement’ Brugge 2002 – Europese culturele hoofdstad ‘). Het uitgangspunt van deze samenwerking, namelijk het associëren van creatieve expressies, technisch of thematisch, bracht een creatieve dialoog voort. Carine Fol, curator van de tentoonstelling, gaf Alexis Lippstreu, bewoner van La Pommeraie, de kans om in duet samen te werken met Jacques Charlier! 

 

2004 – Paul Duhem: Rétrospective, Ed. Art en marge (bijdragen: Michel Thévoz). Deze tweede, viertalige monografie over het werk van Paul Duhem werd uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling, gepresenteerd tijdens Art en marge te Brussel.

 

Very Special Art, Hong Kong. Dit artistieke festival bood vier kunstenaars uit La Pommeraie de gelegenheid om hun werken opnieuw in Azië ten toon te stellen. De hiermee opgedane culturele referenties verrijkten het werk van velen onder hen.

 

2005Visions singulières, Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Deze tentoonstelling, op touw gezet door Carine Fol, en gelijktijdig gehouden met La Belgique visionnaire (van de hand van de beroemde curator Harald Szeemann), benadrukte het werk van verschillende kunstenaars uit La Pommeraie en wekte zelfs de interesse van koningin Paola.

 

2006 – Paul Duhem, Musée de Beaux-Arts van Tournai. Deze solotentoonstelling, georganiseerd door Carine Fol, was bedoeld om het werk van Paul Duhem in dialoog te brengen met de collecties in het Musée des Beaux-Arts van Tournai.

 

Tentoonstelling in de galerij Objets trouvés (Christian Berst), Paris. Ondanks zijn succes deed deze tentoonstelling over kunstenaars uit La Pommeraie, gehouden in een winkelcentrum, vragen rijzen over de samenwerking met de commerciële wereld.

 

20 + 20, Art en Marge, Brussel. Het project  20 + 20 confronteerde twintig werken uit de collectie van het onderzoeks- en verspreidingscentrum Art en marge met een uitgekozen werk uit de collecties van twintig verschillende Belgische musea. Door dit project van Carine Fol konden devolgende artiesten hun werk ten toon stellen in verschillende musea : Hugues Joly in het Félicien Rops Museum, Jean-Michel Wuilbeaux in het Koninklijk Museum van Midden-Afrika, Louis Van Baelens in het Musée des Beaux-Arts van Charleroi en tenslotte Jean-Marie Heyligen (inwoner van het Home Livémont) in het Museum Lanchelevic. Een publicatie met de naam Liaisons insolites: dialogues à propos de l’art outsider (Ed Tandem en Art & Marge musée, 2009) verklaart de aard van dit project.

 

2008Débridé(e)s, Ed. Centre La Pommeraie (bijdragen: Christian Berst, Alain Bouillet, Jacques Clicheroux, Laurent Danchin, Carine Fol, Bruno Gerard en Teresa Maranzano ; foto’s: Bernard Rousseau). Deze omvangrijke drietalige publicatie, bekroond met de Prix de la Fondation Désiré Jaumain, werd gepubliceerd ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling die tussen 2008 en 2010 op verschillende locaties werd gehouden: in het Art & Marge musée (Brussel), in de Université Libre de Bruxelles, in de la Fabrique de théâtre (La Bouverie) en in het Maison de la Culture in Namur.

 

2010 – INSITA: 9ème ‘Triennale internationale d’art naïf, populaire et brut’, Galerie Nationale Slovaque à Bratislava. Drie kunstenaars (Paul Duhem, Christelle Hawkaluk en Oscar Haus) uit La Pommeraie kregen de uitzonderlijke gelegenheid om te exposeren op dit prestigieuze evenement waar ze kennis maakten met Anzin-kunstenaar Jacques Trovi. Deze laatste besloot een paar maanden later om zich bij het atelier aan te sluiten.

 

2012Alexis Lippstreu, Ed. MADmusée, Christian Bert Gallery et Centre La Pommeraie (bijdragen van Christian Berst, Jacques Charlier, Virginie D’haene, Bruno Gérard en Pierre Muylle). Deze tweetalige monografie vergezelde drie solotentoonstellingen van Alexis Lippstreu: in de Christian Berst Gallery (Paris), in het MAD musée (Liège) en in het Musée des Beaux-Arts (Liège).

 

2013Trouble pictural, Musée des Moulages, 5ème ‘Biennale internationale d’Art hors les normes’, Lyon. Dankzij deze biënnale konden tien kunstenaars uit La Pommeraie hun werken tentoonstellen in dialoog met antieke, middeleeuwse en moderne beeldhouwwerken/sculpturen.

 

2014 – Trouble pictural, Ed. Centre La Pommeraie (bijdragen van Baptiste Brun, Marc-Philippe Daubresse en Carine Fol). Na een succesvolle tentoonstelling van werken uit La Pommeraie in het Colysée in 2010, nodigde het Maison Folie het atelier opnieuw uit voor een grote tentoonstelling. Deze catalogus werd voor deze gelegenheid gedrukt.

 

2015 – Michel Dave, Musée de la Création franche, Bègles (Bordeaux). Deze solotentoonstelling eert het werk van Michel Dave, bewoner van La Pommeraie.

 

ChambArtau château, Havré. De bvba PscycArt organiseerde deze tentoonstelling, onder het toeziend oog van Bruno Gérard, in het kader van ‘Mons 2015 – Capitale européenne de la Culture’’. Deze tentoonstelling bracht 45 kunstenaars, waaronder 14 uit La Pommeraie, samen. Voor deze gelegenheid werd er een catalogus gepubliceerd.

 

MONSens, Musée des Beaux-Arts vanMons. Deze sensationele tentoonstelling verzorgd door Carine Fol ter gelegenheid van « Mons 2015 –  Capitale européenne de la Culture » had in het bijzonder aandacht voor art asile, brut en outsider. Zeven kunstenaars uit La Pommeraie werden tentoongesteld samen met de beroemdste kunstenaars van de « l’art brut d’hier et d’aujourd’hui». De publicatie L’Art brut, onder leiding van Carine Fol, is op weg om dit belangrijke retrospectief te markeren ??

 

2015Emergence Ed Centre La Pommeraie en la Maison culturelle van Tournai (bijdragen: Marie-Françoise BOUTTEMY, Jacques Clicheroux Carine Fol, Bruno Gerard, Jacky Legge en Pascal Rigeade; foto’s: Jacques Robert).  Deze catalogus van de jubileumtentoonstelling van het schilder- en tekenatelier van La Pommeraie, georganiseerd in la Maison de la culture van Tournai, beschrijft de geschiedenis van het atelier. Het artikel, geschreven door Bruno Gérard, stelt de toekomst van al dit artistieke erfgoed in vraag en lanceert de idee om een ​​Stichting in het leven te roepen voor het behoud en de bescherming ervan. De Raad van Bestuur stemt er onmiddellijk mee in. En daarmee is de eerste steen/basis gelegd voor deze ongekende en innovatieve onderneming.

 

2016Oprichting van de Paul Duhem Stichting. Als een unicum in het Belgische culturele landschap, heeft deze Stichting als opdracht een opslagplaats te zijn, in de eerste plaats voor werken van kunstenaars uit La Pommeraie, in de tweede plaats voor werken van andere Belgische of buitenlandse kunstenaars, geïsoleerd ?? of uit andere gespecialiseerde ateliers.

 

2017 – Isabelle Laure, Musée de la Création franche, Bègles (Bordeaux). In de loop van 2017 zullen in Bègles tijdens een belangrijke persoonlijke tentoonstelling 100 tekeningen te zien zijn van Isabelle Laure, een jonge kunstenares uit La Pommeraie. Deze kunstenares zal binnenkort ook deel uit maken van de Paul Duhem Stichting.

 

Tentoonstelling van de collecties uit de musea van Outsider-kunst. Veel kunstenaars van de Paul Duhem Stichting verschijnen in publieke collecties. Tegenwoordig zijn veel van hun werken te bezichtigen in verschillende Europese musea voor Outsider-kunst, namelijk:

 

Musée Art et Marges, te Brussel ;

MADmusée, à Liège (actuellement en travaux) ;

Museum Dr Guislain, te Gent ;

Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut (LaM), à Lille ;

Musée de la Création franche, à Bègles ;

Atelier-musée Fernand Michel – Art brut, singulier et autre, à Montpellier ;

Fabuloserie, à Dicy ;

Musée d’Art naïf de Laval ;

Musée d’Art naïf de Nice ;

Collection de l’Art Brut, Lausanne ;

Etc.

 

2018Trouble pictural. Saison 3, Maison Folie Le Colysée, Lambersart (Lille). Daar waar de twee vorige edities van « Trouble pictural » ook georganiseerd in het Colysée in 2010 en 2014 de verschillende artiesten toonden uit het atelier La Pommeraie, laat de derde editie zien hoe het Centre La Pommeraie overvloeit naar de Stichting Paul Duhem. Werken van Vincent Feneyrou, Ludivine Flips, Christian Gauthier, François Peeters et Thibaut Seigneur (Centre La Pommeraie) worden er naast giften van de beeldhouwers Jean-Pol Godart, Jean-Marie Heyligen et Annie Vairon (Home André Livémont) getoond. Verder heeft deze tentoonstelling er ook toe bijgedragen om de evolutie in het plastisch werk van François Defontaine en Oscar Haus te observeren. In de marge van deze expositie werd er ook nog een conferentie aangaande dit onderwerp gegeven door Emilie Champenois, auteur van het boek « Que sais-je » sur L’Art Brut » en Arthur Borgnis heeft er zijn film « Eternity has no Door of Escape » A la rencontre de l’art brut / Encounters with Outsider Art voorgesteld.

Oscar Haus. Œuvres de la Collection de la Fondation Paul Duhem. Monographie n°1 (Bijdragen : Bruno Gérard, Jacques Clicheroux en Philippe Krümm ; vormgeving ; Pascal Moerman ; fotografie : Jacques Clicheroux). Ter gelegenheid van de tentoonstelling Trouble pictural in het Colysée, heeft de Stichting Paul Duhem haar eerste monografie gepubliceerd over het werk van Oscar Haus. En dit dankzij de steun van de stad en het Colysée van Lambersart 59 Nord/Hauts de France, van het Crédit Agricole Nord de France en van het Centre La Pommeraie.

Maurice Brunswik, André Delvigne, Christian Gauthier et Pascal Masquelière, Maison tournaisienne, Tournai. Deze collectieve tentoonstelling in het Maison tournaisienne/Musée de Folklore et des imaginaires, georganiseerd in het kader van l’Art dans la Ville, zal de recente schenkingen van André Delvigne (Le Bureau du boss ou Autel de passe de ma psychose), animator in het Atelier 47B te Mons, en van Pascal Masquelière (La famille), beeldhouwer in Home André Livémont, tonen.Naast deze driedimensionele beelden zullen verder tekeningen van Christian Gauthier en Maurice Brunswick, beiden kunstenaars uit het teken- en schilderatelier van het Centre La Pommeraie, te zien zijn. De tweede monografie van de Paul Duhem Stichting Maurice Brunswick. Œuvres de la Collection de la Fondation Paul Duhem. Monographie n°2 zal uitgegeven worden ter gelegenheid van deze tentoonstelling in het Maison tournaisienne. En dit met steun van het Maison de la Culture te Tournai.

2019 – Hugues Joly, Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines. Het œuvre van Hugues Joly, naaktschilderijen en religieuze taferelen, zal getoond worden naast de permanente collecties van het l’Hôpital Notre-Dame à la Rose te Lessines. Voor deze gelegenheid zullen het l’Hôpital Notre-Dame à la Rose te Lessines en het Maison de la Culture van Tournai gezamelijk Monographie n°3 – Hugues Joly : Œuvres de la Collection de la Fondation Paul Duhem uitgeven.

2020 – Exposition rétrospective des artistes de la Fondation Paul Duhem, Hospice Comtesse, Lille. Deze collectieve tentoonstelling zal ons een gelegenheid geven om de balans van het vierjarig bestaan van de Stichting Paul Duhem op te maken en enkele werken te tonen van kunstenaars, die ons schekingen hebben gedaan.erste tentoonstelling van alle kunstenaars opgenomen in de Paul Duhem Stichting.

Pourquoi une fondation ? 

La Fondation Paul Duhem est née d’un souci de pérennisation des productions artistiques issues de l’atelier dessin et peinture fondé en 1990 par l’artiste Bruno Gérard au sein du Centre La Pommeraie (Beloeil). Reconnu internationalement par les grands opérateurs culturels et les professionnels de l’art, cet atelier est aujourd’hui doté d’un patrimoine artistique d’environ 20.000 œuvres.  

En 2015, Bruno Gérard écrivait dans le catalogue d’exposition Emergence édité à l’occasion des 25 ans de son atelier : Si l’œuvre appartient à l’artiste, une étape importante à laquelle nous devons réfléchir est la conservation des œuvres. Comment faire pour qu’elles continuent à exister dans le temps ? Nous avons procédé à des donations significatives à différents musées, au fil des années, avec l’accord de l’artiste ou de l’ayant droit, mais que faire des milliers d’œuvres conservées à l’atelier ? Créer une fondation ? (*) C’est désormais mission accomplie.    (*) Bruno Gérard et Jacky Legge, Emergence ,  Ed. Centre La Pommeraie / Maison de la Culture de Tournai, Ellignies-Saint-Anne / Tournai, 2015.

 

ÉTAPES IMPORTANTES
1980 – Création par Bruno Gérard de l’atelier peinture et gravure au Home Livémont (Aubechies, Beloeil). Il permit de dévoiler le talent de plusieurs artistes de manière internationale. Jean-Pol Godart par exemple, décédé en novembre 2005, connut la consécration par plusieurs expositions à Bruxelles, Gand, Mons et Paris, parmi lesquelles In Partes Tres : Jean-Pol Godart, Jean-Luc Mylayne, Walter Swennen, organisée en 2004 par Laurent Busine au Musée des arts contemporains au Grand-Hornu (Mons), et Visions singulières, conçue par Carine Fol au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 2005. Jean-Pol Godart n’a réalisé dans sa carrière que 13 crucifix. Huit pourraient être acquis par le Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut de Lille, et quatre par la Fondation Paul Duhem. Celle-ci pourrait également être le réceptacle de sculptures d’autres artistes du Home Livémont (Dominique Bottemanne, Jean-Marie Heyligen, Pascal Masquelière, etc.)– les peintures et gravures réalisées lorsque Bruno Gérard dirigeait l’atelier, ayant été malheureusement détruites suite à son départ pour La Pommeraie !

1990 – Création par Bruno Gérard de l’atelier peinture et dessin au Centre La Pommeraie (Ellignies-Sainte-Anne). Ouvert à toutes les personnes du centre, l’atelier offre une liberté artistique totale. Le but de l’atelier est non pas de « faire des artistes », mais plutôt de laisser l’opportunité – et donc le temps – à des personnes fragilisées de développer une aptitude à proposer une identité artistique qui leur est propre. C’est ainsi que de nombreuses personnes se découvriront un talent, tantôt instinctivement, tantôt sur base d’un long processus de recherches. La reconnaissance internationale de certains artistes de l’atelier ne tardera pas. Le nombre d’expositions individuelles ou collectives présentant des œuvres d’artistes de La Pommeraie, en est d’ailleurs devenu aujourd’hui incalculable.

1992 – Prix artistique de la Ville de Leuze. Trois personnes de l’atelier participèrent au concours. Ils furent inscrits en leur nom propre en tant qu’artiste. Parmi les trois premiers prix, il y eut deux d’entre eux ! Mais le jury resta perplexe et, durant le vernissage, la question fut posée : « sont-ce des artistes ? » et « comment les cataloguer ? ». Ce sentiment d’injustice qui habita La Pommeraie forgea ensuite la conviction de Bruno Gérard de défendre des artistes, pas des artistes handicapés.

1993 – Le ministre d’Etat Philippe Busquin, alors président du parti socialiste sollicita de la part de François Defontaine l’autorisation d’illustrer ses Vœux personnels avec une de ses œuvres. Il remercia François par un achat du matériel nécessaire pour peindre à l’huile.

1995 – Autour de Georges Duesberg, Hôtel de Ville d’Ath. Cette exposition collective de l’atelier prit la forme d’un vibrant hommage à Georges Duesberg, artiste de La Pommeraie décédé inopinément peu avant le début de l’exposition.

1996 – Soixante-dix + septante = 140 œuvres d’artistes transfrontaliers, Hôtel de Ville de Lille. Cette exposition marquante, conçue sous Pierre Mauroy, permit la reconnaissance générale de la qualité artistique des artistes de La Pommeraie y participant. La seconde édition, présentée quelques années plus tard sous Martine Aubry, offrit la chance à plusieurs artistes de l’atelier de figurer dans la collection de la maire de Lille. Cette dernière, présente à l’exposition Emergence à la Maison de la Culture de Tournai en 2015, fit d’autres acquisitions d’œuvres issues de La Pommeraie.

1997 – APPLE GROUP, Ed. Centre La Pommeraie (contributions : Xavier Canonne, Dominique Connart, Carine Fol, Françoise Henrion, Jacky Legge, Chantal Notté, Aniko Ozoraï, Gérard Preszow, Marc Secret, Gérard Sendrey, Rogier Pierre Turine, Jean-Pierre Vlasselaer et Michel Voiturier ; photographies : Guy Stiévenard). Sous le regard d’acteurs culturels et de professionnels de l’art, cette première publication de La Pommeraie présente la démarche de huit artistes de l’atelier. Elle permit à Carine Fol, par son questionnement, d’ouvrir les portes de l’art contemporain à ces derniers. L’ouvrage donna lieu, un an plus tard, à une exposition de l’Apple Group à la Maison de la Culture de Tournai. Notélé, chaîne régionale de télévision de Wallonie picarde, s’associa à l’atelier par la réalisation d’un long reportage intitulé « Art brut, art tendre ».

1999 – 50 ans d’Unimuse, Ed. Unimuse. Cet ouvrage dirigé par Violaine Lison fut édité pour fêter les 50 ans de création de l’association d’écrivains du Tournaisis, Unimuse. A cette occasion, une exposition présentée à la Maison de la Culture de Tournai permit à Michel Dave, artiste de La Pommeraie, d’exposer aux côtés de Marie-Line Debliquy et de Laurence Dervaux.

Paul Duhem, Ed. Centre La Pommeraie (contributions : Xavier Canonne, Jacques Clicheroux Françoise Henrion, Gérard Sendrey et Ans van Berkum ; photographies : Guy Stiévenard). Cette première monographie d’artiste concernant un résident de La Pommeraie sortit à l’occasion d’une exposition individuelle au Musée de la Création franche, à Bègles (Bordeaux). Malheureusement, Paul Duhem ne pourra assister au vernissage de son exposition puisqu’il décéda peu avant.

2000 – 25 artistes du Centre La Pommeraie, Ed. Centre La Pommeraie (contributions : Bruno Gérard et Joseph Missaire ; photographies : Guy Stiévenard). Ce livre trilingue fut publié à l’occasion de l’exposition Bric à brac organisée au Musée Dr. Guislain, à Gand. Faisant la part belle de l’atelier artistique de La Pommeraie, l’exposition fit venir, entre autres, Roger Cardinal, spécialiste de l’Art outsider. Le Musée Dr. Guislain fit l’acquisition d’à peu près un cinquième des 250 œuvres exposée.

Musée en œuvre(s) 1996-2000, Université du Travail Paul Pastur, Charleroi. Cette exposition portant sur les collections de la Province de Hainaut, présenta les œuvres de Paul Duhem environnant celles d’artistes tels que Jean Ransy, Bénédicte Henderick, Emile Desmedt, Michel François, Jacques Charlier, Marcel Broodthaers, René Magritte ou encore Andy Warhol.

2001 – Exposition au Museum of Outsider Art de Moscou. Cette exposition collective a permis à plusieurs artistes de La Pommeraie de découvrir Moscou, de se confronter à des artistes catégorisés « outsider » étrangers et d’avoir des œuvres acquises par un musée situé en dehors de l’Europe.

2002 – Autour de la marge : Couples en résidence, Ed. Art en marge. Ce catalogue relate l’expérience et le travail vécus par quatre artistes handicapés mentaux liés à quatre artistes professionnels, dans le cadre du projet ‘Octopus’ (inscrit dans la manifestation ‘Bruges 2002 – Capitale européenne de la Culture’). Le point de départ de cette collaboration étant d’associer des expressions créatives techniquement ou thématiquement, un dialogue créatif s’est construit à partir de ces similitudes. Carine Fol, commissaire de l’exposition, a ainsi donné l’opportunité à Alexis Lippstreu, résident de La Pommeraie, de travailler en duo avec Jacques Charlier !

2004 – Paul Duhem : Rétrospective, Ed. Art en marge (contributions : Michel Thévoz). Cette seconde monographie, quadrilingue, portant sur l’œuvre de Paul Duhem, fut éditée à l’occasion de l’exposition éponyme, présentée à Art en marge, à Bruxelles.

Very Special Art, Hong Kong. Ce festival artistique offrit à quatre artistes de La Pommeraie la chance d’exposer une nouvelles fois leurs œuvres en Asie. Les références culturelles découvertes grâce à cette expérience enrichirent le travail de plusieurs d’entre eux.

2005 – Visions singulières, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Conçue par Carine Fol simultanément à La Belgique visionnaire (signée par le célèbre commissaire Harald Szeemann), cette exposition mit en exergue l’œuvre de plusieurs artistes La Pommeraie et suscita même l’intérêt de la Reine Paola.

2006 – Paul Duhem, Musée des Beaux-Arts de Tournai. Cette exposition individuelle réalisée par Carine Fol eut pour finalité de mettre les œuvres de Paul Duhem en dialogue avec les collections du Musée des Beaux-Arts de Tournai.

Exposition à la galerie Objets trouvés (Christian Berst), Paris. Malgré sa réussite, cette exposition d’artistes de La Pommeraie au sein d’une galerie marchande suscita le questionnement sur la collaboration avec le monde commercial. 20 + 20, Art en Marge, Bruxelles. Le projet des 20 + 20 présenta vingt œuvres de la Collection du centre de recherche et de diffusion Art en Marge en confrontation avec une œuvre choisie parmi les collections de vingt musées belges différents. Ce projet réalisé par Carine Fol a permis d’exposer Hugues Joly au Musée Félicien Rops, Jean-Michel Wuilbeaux au Musée royal de l’Afrique centrale, Louis Van Baelens au Musée des Beaux-Arts de Charleroi, ainsi que Jean-Marie Heyligen (résident du Home Livémont) au Musée Ianchelevici. Une publication intitulée Liaisons insolites : dialogues à propos de l’art outsider (Ed. Tandem et art & marges musée, 2009) explicite la nature de ce projet.

2008 – Débridé(e)s, Ed. Centre La Pommeraie (contributions : Christian Berst, Alain Bouillet, Jacques Clicheroux, Laurent Danchin, Carine Fol, Bruno Gérard et Teresa Maranzano ; photographies : Bernard Rousseau). Cette volumineuse publication trilingue ayant reçu le Prix de la Fondation Désiré Jaumain, fut éditée à l’occasion de l’exposition éponyme présentée entre 2008 et 2010 dans différents lieux : art & marges musée (Bruxelles), à l’Université Libre de Bruxelles, à la Fabrique de théâtre (La Bouverie) et à la Maison de la Culture de Namur.

2010 – INSITA : 9ème ‘Triennale internationale d’art naïf, populaire et brut’, Galerie Nationale Slovaque à Bratislava. Trois artistes (Paul Duhem, Christelle Hawkaluk et Oscar Haus) de La Pommeraie eurent l’extraordinaire chance d’exposer à cette prestigieuse manifestation et firent la rencontre de Jacques Trovic, artiste d’Anzin qui décida de rejoindre l’atelier quelques mois plus tard.

2012 – Alexis Lippstreu, Ed. MADmusée, galerie Christian Bert et Centre La Pommeraie (contributions : Christian Berst, Jacques Charlier, Virginie D’haene, Bruno Gérard et Pierre Muylle). Cette monographie bilingue accompagna trois expositions individuelles d’Alexis Lippstreu : à la galerie Christian Berst (Paris), au MADmusée (Liège) et au Musée des Beaux-Arts de Liège.

2013 – Trouble pictural, Musée des Moulages, 5ème ‘Biennale internationale d’Art hors les normes’, Lyon. Cette biennale permit à dix artistes de La Pommeraie d’exposer leurs œuvres en dialogue avec des moulages de sculptures antiques, médiévales et modernes.

2014 – Trouble pictural, Ed. Centre de La Pommeraie (contributions : Baptiste Brun, Marc-Philippe Daubresse et Carine Fol). Suite au succès de l’exposition de La Pommeraie au Colysée en 2010, la Maison folie invita une nouvelles fois l’atelier pour une exposition d’envergure. Ce catalogue fut édité pour l’occasion.

2015 – Michel Dave, Musée de la Création franche, Bègles (Bordeaux). Cette exposition individuelle mit à l’honneur l’œuvre de Michel Dave, résident de La Pommeraie.

ChambArt au château, Havré. Cette exposition organisée par l’asbl PscycArt et assurée par Bruno Gérard dans le cadre de ‘Mons 2015 – Capitale européenne de la Culture’, réunit 45 artistes dont 14 de La Pommeraie. Un catalogue d’exposition fut édité pour l’occasion. MONSens, Musée des Beaux-Arts de Mons. Cette exposition retentissante assurée par Carine Fol à l’occasion de ‘Mons 2015 – Capitale européenne de la Culture’, fit la part belle à l’art asilaire, brut et outsider. Sept artistes de La Pommeraie y furent exposés aux côtés des artistes les plus célèbres de « l’art brut d’hier et d’aujourd’hui ». La publication L’Art brut en question, dirigée par Carine Fol, est sortie pour marquer cette rétrospective majeure.

2015 – Emergence, Ed. Centre La Pommeraie et Maison de la Culture de Tournai (contributions : Marie-Françoise Bouttemy, Jacques Clicheroux, Carine Fol, Bruno Gérard, Jacky Legge et Pascal Rigeade ; photographies : Jacques Robert). Ce catalogue de l’exposition anniversaire de l’atelier peinture et dessin de La Pommeraie, organisée à la Maison de la Culture de Tournai, retrace l’histoire de l’atelier. L’article écrit par Bruno Gérard questionne le devenir de tout ce patrimoine artistique et lance l’idée de créer une fondation visant à sa conservation et sa valorisation. Le Conseil d’administration accepte immédiatement de jeter les jalons de cette entreprise inédite et novatrice.

2016 – Création de la Fondation Paul Duhem. Unique dans le paysage culturel belge, la Fondation vise à être le réceptacle d’œuvres, en premier lieu, des artistes de La Pommeraie, en second lieu, d’artistes belges ou étrangers, isolés ou issus d’autres ateliers spécialisés.

2017 – Isabelle Laure, Musée de la Création franche, Bègles (Bordeaux). Dans le courant de l’année 2017, sera présentée à Bègles une importante exposition personnelle de 100 dessins d’Isabelle Laure, jeune artiste de La Pommeraie qui figurera bientôt parmi les artistes de la Fondation Paul Duhem.

Exposition des collections des musées d’art outsider. De nombreux artistes de la Fondation Paul Duhem figurent dans des collections publiques. Actuellement, beaucoup d’entre eux ont des œuvres visibles dans les différents musées européens d’art outsider, à savoir : Musée Art et Marges, à Bruxelles ; MADmusée, à Liège (actuellement en travaux) ; Musée Dr Guislain, à Gand ; Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut (LaM), à Lille ; Musée de la Création franche, à Bègles ; Atelier-musée Fernand Michel – Art brut, singulier et autre, à Montpellier ; Fabuloserie, à Dicy ; Musée d’Art naïf de Laval ; Musée d’Art naïf de Nice ; Collection de l’Art Brut, Lausanne ; Etc.

2018 – Premières expositions de l’ensemble des artistes de la Fondation Paul Duhem.